Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG VAN D.
H. STEPHAN US.
Evangelie, Mattheus XXIIL : 34 - Sg.
« In dien tijde, zeide Jesus : Ziet,
(( zend de Pro feten, wijzen en leeracik
n tot u; doch sommigen hunner zu
<( gij dooden en hruissen ; anderen zu
« gij geeselen in uwe vergaderingerï
<t en vervolgen van de eene stad lot a
« andere, Üjidat 'over u home al hó
<( regtvaardig bloed, dat op de Aai
<( de vergoten is, van het bloed de
« regtvaardigen AbelS tot het bloe\
<( van Zacharias , den zoon va\
« BarachiaS, weihen gij tusschei
K den tempel en het Altaar gedoog
a hebt. Ik zeg u , dat al deze dingei
« dit geslacht zullen overkomen, Jeru-'
a zaleni, Jeruzalem , die de ProJetet\
cc doodt , en steenigt degenen, die tOi
a u gezonden worden , hoe dikwijls he
« ik uwe kinderen willen vergaderen ,1
« gelijk eene hen hare hiehens vergaA
« dert onder hare vleugelen , en g
« hebt niet gewild? Ziet , uw huis zal
« u woest gelaten worden, JVant ik
a zeg u, dat gij mij voortaan niet meer
« zult zien , tot dat gij zegt : Geze^
« gend hij , die daar komt in den naam
« des Heeren*^
De eerste martelaar SxErHANUS stierf in |
het eerste jaar, ua CiUUSTUS hemelvaart op
tL.
j