Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van Kersmis»
amlelen wij even als die henlers , dan
otis ook eene straal <ler Godheid hezii-
• wij /uilen de zaligheid , door JësUS
ebragt , in onze harten gevoelen, en
ral doen blijken, wat dc Heero aan uas
1 fV
aan neelt.
ok MarïA wordt ons bier ter navolging
;ewezen ; want zij bewaarde al deze
gen in kaar hart ; zoo zidlen wij ook
n, wanneer wq het Woord Gods hoo-
, wij zullen het getrouw bewaren in ous
B
J
uenste, en hetzelve daar tot vruchten
ïn rijpen. Brengen wij dan vruchten voort,
der^bekeering en het geloof waardig zijn.
„IJlt ons licht ahoo schijnen voor de men-
en , dat zij onze werken mogen zien, en
Jïdoende mogen wij hiernamaals met de
lige Engelen eeuwige Alleluja's zingen. Dit
leene ons de Vader , de Zoon en de li-
est.
GEBED.
3 waarachtige Zoon des Vaders ♦ wij loven
danken U , dat Gij de menscheli)ke na-
Ïir hebt aangenomen, door in Bethlehems
l geboren te worden uit de maagd Ma-
]a. Hoe wonderlijk zijt Gij , Heere, in uwe
Iboorte; wees ons barmhartig en genadig ,
)rt over de Heidenen uwe barmhartigheid
L , verlicht de Kettex's met de stralen uwer
arbeid , cn verblijd de Kathoh]kc Kerk ,
e heden uwe geboorte \icrt. Dat eerlang
e volkeren voor U nederkniclen eu in
^en naam gelooven. Amen,
V 2