Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'300 Evangelie op den Feestdag
Eindelijk , wi} moeten alles aanwenden si
tot den dienst Gods te komen , alles
laten , om den Zaligmaker op te zoel
Hem gevonden hebbende, zullen wij ons ^
Dijden en verheugen, Hem vasthouden
Hem navolgen. Wij moeten ons niet vo
stellen in den dienst van God gemak
pracht te zullen vinden; Jesus zelf leed
le ongemakken , en zoude de knecht m
zijn dan zijn Heer ? Armoede, vex-guiz
cn vervolging treffen dikwijls Gods lieveli
gen hier op Aarde. Maar eenmaal zuil
zq , uit het stol verhoogd /lijnde , tot Koni
gen en Priesters gemaakt worden.
« En dit ziende, zegt het Evangelie, e
« henden zij hetgene hun van dit Jci.
ii gezegd was. En allen, die dit hoo
« den , waren verwonderd, ooh
« hetgene hun door de herders gezeg
n werd. Nu, Makia bewaarde al de
« ze dingen in haar hart. En de her-
(( ders zijn wedergekeerd, verheerlij-
« kende en lovende God over al hetge
(( ne zij gehoord en gezien hadden
« gelijk hun was gezegd geworden.''^
De herdei's hadden door hunne gehoor
zaamheid en hunnen qver iii het opzoeken]
van het kind Jesus , kennis gekregen aan
den Verlosser der wereld. God had hun
die blijde mare voor alle zondaren doeu
Verkondigen , hun daardoor den weg derf
zaligheid aangewezen. Zij hadden dit god-
delijk kind gezien en keerden verheugd naar
hun vee terug, overal de grootheid en goed-
heid Gods bekend makende.