Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H, Thomas. 303
^ de Heere in het H. Sakrament des Al-
'i tot ons komt.
'iterken wij voorts op, hoe zagtainnig, hoe
dehjk de Heere Thomas behandelde, ooi
4 te overtuigen ; ten einde ons daardoor
Speeren , dat wij zondaren of ongeloovi-
^ door zachtzinnigheid moeten zoeken te
/ihen, Leeren wij Voorts hieruit, dat of-
cbon het geloof eene gave Gods is , wij
Ïer met onzen wil moeten medewex-ken ,
liet ongeloovig zijn , gelqk Thomas , maar
-
dan , wanneer wij uit de Volheid onzes
ijien met Thomas kunnen zeggen : « Mijn
[ leere en mijn God! wij gelooven, wq
' verzekerd ; wq zeggen Amen op nw
^bod, op uwen wil", dan zal het met
wel gaan; dan zal die zaligheid vaa
nsTUS op ons kunnen toegepast worden:
uig zijn zij, die niet gezien en nogtans
r^oofd hebben. Wij moeten gelooven; het
^oof is eene gave Gods. Bidden wij dua
Sd , dat Hij ons geloof al meer en meer
jteve te versterken»
In hebben wij dan met Thomas getwij—
fil of zijn wij in zonden gevallen , laat ons
V;t en opregt in het geloof worden, eh
Ol , door eene opregte biecht, met God
vtzoenen ; opdat wq in het rqk der he-
en eu met Abraham, Isaag en JacOb mö-
gt aanzitten.
GEBED.
[eilige Apostel Thomas , die met groo-v
ijver vde landen doorgereisd en vej*
Üdenen tot bekeeiiug gebiagt hebt, waaï*