Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
^joa Evangelie op den Fètstdag
geloovea, dat Jesus van den dooden tfeil
rezen was , voor en aleer hij zich zelv«
daarvan overtuigd hadde, door JesUs m|
zijne likteekenen zelf te zien en te betaste«
Dit was eene derde foat, of liever eei|
groote zonde van Thomas ^ daar PauLi
leert, dat het geloof is van zaken, die nie
niet ziet; want als wij het zien , dan wete
wij het, en behoeven niet meer te geloo|
ven. Wat gebeurde er ? De ongeloovigj'
Thomas werd door de goedheid van Godj
die gaarne onze ongeloövigheid Ie hulp komtl
overtuigd :
m Na acht dagen daarna, als zijne disA
« cipelen wederom hinnen waren, en
« Thomas h^ hen, hwam Jesus met
ft gesloten deuren en stond in het mid-\
v.den, zeggende : l^rede zij u lieden.^
« Daarop zeide hij tot ThomaS : Sl^eli^
« uwen vinger hierin, en bezie mijne
(( handen; en breng uwe hand hierbij
(( en steek ze in mifne zijde : «« wees
h nxet ongeloovig maar geloovig. Jho-
« MAS antwoordde en zeid^ hem :
« M^n Heere en mijn God. Jie s us zeide
« hem : Omdat gij mij getien hebt^
« Thomas, hebt gij geloofd : Zalig
« zijn zij , di-e niet getien 'en nogtans
<( geloofd hebben.''
De Zaligmaker had dan reeds è'en önstet-
lelijk ligchaam aangenomen ; daar Hij binnen
jiwam, zonder dat de deureh geopend wer-
den, Maar «©et onze vei-woirdeiing nog
piet hooger stqgen, wawiwr w^ btdwiken,