Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Thomas. 301
andere leerlingen zeiden hem dan :
{'Vij hehben den Heere gezien. Maar
hl] antwoordde hun : Ten zij ii in
zijne handen de gaten der nagelen
zie, en mi]nen vinger steke in de
plaats der nagelen, en mijne hand
iri zijne zijde steke, ik zal het niet
gelooven."'^
äier hebben wij vooreerst de fouten te
laierken, welke er van Thomas zijn aan-
eekend , en dat geen Heiligen zonder de
lp en genade Gods tot dien stand van
Illigheid gekomen zijn. De eerste aanmer-
g op het gedrag van Thomas is, dat hij
goede gezelschap, de leerlingen van Je-
verlaten had ; dit bragt hem tol onge-
vigheid. Ten anderen , wanneer Thomas
kwade gezelschappen verkeerd had , dan
hij niet wel gedaan , en evenmin wan-
. er hij alleen geweest was (*). Goede voor-
] elden volgt men ligtelqk na; terwijl de
ade onze zeden bederven. Uaarom zegt
ivid : met de Heiligen zult gij heilig
1 ïzew, en met de verkeerden zult gij
rkeerd worden. Wanneer Thomas bq
leerlingen gebleven ware , zoude hq me-
door den Zaligmaker zijn gegroet gewor-
n met de woorden : vrede zij u , ont-
ngt den heiligen Geest. Met blijdschap
ven de overige leerlingen aan Thomas le
nnen, toen hij hinnen kwam : wij heh-
:n den Heere gezien Doch Thomas
eef ongeloovig : hq konde, hq wilde niet
(») Maiiheus XYIU.