Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'300 Evangelie op den Feestdag
der mogen beschermd worden tegen a
ketterijen en ongeloovigheid. O H. Nio
liAAs, help ons de genade Gods verwerven
opdat wij in alle nooden en gevaren be
veiligd mogen zign. Amen.
OP D£N FEESTDAG VAN DEN
H. THOMAS.
Evangelie, Joannes XX.
Toen de Zaligmaker van den dooden was
opgestaan , vertoonde Hij zich bi} het graf
aan Maria Magdalena ; deze boodschap-'
te het aan zijne leerlingen, die zich naar
het graf spoedden , en ziet, zij vonden het
graf ledig, waarop zij weder naar huis keer-
den. Toen het nu avond geworden was en
de leerlingen, uit vrees voor de Joden, de
deuren gesloten hadden , kwam Jesus in hun
midden staan en zeide hun : Vrede zij u
lieden. Daarna toonde Hij hun de liktee-
kenen , die Hij in de handen en in de zijde
had. Nog eenmaal wenschte Hq hun den
vrede en gaf hun den heiligen Geest. De
leerling TiiomAS was hierbij niet tegenwoor-
dig geweest, en in het Evangelie zullen wq
hooren, wat er verder voorviel:
« In dien tijde, was Thomas , een van
n de twaalve , g^enaamd DiVYMUS,
(1 niet met hen als er JESUS kwam. De