Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Nicolaaa.
deu naast« ge^ven onbei&ond laten.
tiissch(;ii mogen wij ons niet op onz«
Ie wollten verhovaardigen en ons daarop
{|| Uten woorstaao. Om een voorbeeld van
n goeden knecht te geren , stellen wq
den waaidigen Bisschop NicoLAAs voor,
Vike ai zijne ponden, gaven en goederen,
i|baBtel|^e en gcestolqke, besteed heeft oni
!«en evenmensch bij te staan en te hei-
ai. Ja , wat nog meer is, hq zocht steeds
iJhet geheim wel te doen; onder anderen
bigt hq gedurig in stilte en door een vens-
t(| aan de dochters van eene weduwe , die
iJaniioede vervallen was , iets , om in hare
hpoefte te voorzien; waarnit boo^e men-
sJen, voor een tqd lang , kwaad vermoe-
di opvatleai ; doch eindelqk werden deze
q andere zqaer edele daden openbaar, en
d Bisschop iNicolaas werd naderhand voor
dl' Heiligen verklaard. Zoo leeren wij nog
uruit, ho« de schijn bedriegt, en dal wq
d dadcu onz«s naasten niet zoo ligt mou-
■> beoordeelen of veroordeelen; wanl zel-
<ja of nooit zijn wij behoorlijk met alle
«istandigheden en beweegoorzaken bekend,
GEBED.
heere JESUS , die volgens uwe beloften de
iilige Katliolqke leering, door de deugd
(1 uwe Heiligen, getrouwelijk bewasrd hebt,
ef, dat wij door da verdiensten van den
Nicolaas , die zich bijzonder kloek
«nde tegen de Ariaansche ketterij, bqzon-
(') ïJauheus X. ; 42.