Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ligS Evangelie op den Feestdag _
« nen heer verbergen. En na een lan
« gen tijd hwam de heer van die hnecJi
{( ten , en hield rekening met hen. H
« die vijf ponden ontvangen had., kwan
« hem andere vijf ponden brengen
« zeggende : Heere , gif hadt mi/ vij^
«ponden gegeven , zie daar heb ih e
<i nog vijf hoven gewonnen. Ziijn hee\
V zeide hem : Welaan , gij goede en
« getrouwe hnecht, omdat gij over wei
« nig zijt getrouw geweest, zal ik u
(( over veel stellen : ga binnen in d^
ft vreugd uws heeren."
Verschillend handelden de knechten met
hetgeen hun Heer aan hen gegeven had, ge-
lijk de menschen nog dagelijks doen; de ee-
ne gebruikt zijne gaven wel en de andere
begraaft ze, als het ware, in de aarde.
Doch eindelijk zal de Heere der Heeren
komen , met hen rekening houden en ieder |
loon naar werken geven. Zalig zqn zq , te- t
gen welke de Heere dan zal zeggen : Wel-
aan , gij goede en getrouwe knecht , '
omdat gij voor weinig zijt getrouw ge-
weest , zal ik u over veel stellen; ga
in de vreugde uws Heeren, heërjt het
Konimtnjk , dat u bereid is. Doch wee
hen , die met hunnen tijd en hunne gaven niets
gedaan hebben , die dezelven niet behoorlijk
hebben aangewend, en daarom in de uiter-
ste duisternisse zullen geworpen worden, waar
geween en knersing der tanden zal zijn.
Voorts leert dit Evangelie, dat onze goe-
de werken , door de genade Gods , verdien-
sten hebben^want Hij wil geenen druppel water