Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H, Nicolaas*
geestelijke. Ligchamelijke , als : een ge-
d en sterk ligchaam , geschikt om veler-
arbeid te verrigten en om onzen even-
nsch bij te staan, gezonde zintuigen en
dommen ; geestelijke gaven , als : ver-
nd , deugd en kennis; het zij in godge-
le zaken, iu talen of in wetenschappen.
3aar nu elk niet evenveel van die gaVen
ft , maar de eene de^e en de andere ge-
Ï gaven en weldaden heeft ontvangen , zoo
t ons daaromtrent niet jaloersch zqn ;
egendsel zullen wq die weinige , welke wq
bben , wel leeren gebruiken en aanwen-
in , om daardoor ons wezenlijk geluk te
vorderen ; want gebruiken wq deze weini-
niet wel , hoe zouden wn met meerdere
eefd hebben. Wq zijn a s dienstknech-
n , die van alles, wat ons gegeven is, een-
aal rekenschap moeten doen aan den Op-
rheer. Ook van den tijd ( en dat ik dit
)g eens bijzonder aanroere ) , ook van dea
d, welke velen niet alleen verwaarloozen;
aar dikwijls schandelijk besteden , daarvan
1 rekenschap gegeven worden. Menig kind
nule meer geleerd , menig jongeling meer
iluk en menig huisvader meer brood beb-
en , indien zq den tijd nuttiger besteed
adden ! Het Evangelie zegt verder :
Degene dan, die de vijf ponden ont~
« vangen had , ging daarmede hande^
« len, en won er nog vijf bij, Insge-
<( lijks ooi die er twee ontvangen had ^
« won er nog twee bij. Maar die er
(( een ontvangen had ^ ging het in de
« aarde graden , en het geld van zij^
T 5