Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
s^ Evangelie op den Feestdag
door gewapend zijn tegen alle zonden
ketterijen. Dat wq U leeren kennen ,
voor ons gekruist zijt. O waarachtige bo..
des levens , laat ons rusten ia uwe schad
we en dat uwe vruchten ons zalig mak
Amen.
OP DEN FEESTDAG VAN D
H. NICOLAAS.
Evangelie , Mattheus XXV. : i4 - 21.
« ƒ« dien tijde, zeide JeSTTS : Een mensc
« die huiten 's lands ging reizen , rie^
« zijne dienstknechten , en gaf hui
i' zijne goederen in handen. Den
« nen gaf hij vijf ponden , den aride-
« ren twee en den derden een , elk
« naar zijn vermogen en hij vertrok
u terstond."
Door deze gelijkenis heeft de Zaligmaker
willen doen verstaan, hoe de menschen met
de gaven , welke zij van God ontvangen
hebben, moeten woekeren.
De gaven , welke de menschen van God
ontvangen, zijn menigvuldig en verscheiden j
hoewel alle menschen er niet evenveel heb-
ben ontvangen ; maar ieder heeft er zoo ve-
le als God noodig en voor den mensch ge-
schikt oordeelde. Deze gavto kunnen we-
der onderscheiden wor-deii ia ligchamelijke