Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den vierden zondag, enz,
hovaardig betrouwen op onze regtvaardig-*
heid , moeten geslecht worden , door ee-
ne nederige belqdenis onzer zonden en zwak-
heden 5 opdat, gelijk destijds alle vleesch ^
dal is alle mensch , de zaligheid Gods ,
namelijk den Zaligmaker der wereld, zoude
zien. Dat wij het geluk mogen genieten, op
den aanstaanden Hoogtijd, geestelijker wijze, op
nieuw in ons geboren worden door zijne
heiligmakende pnade , en wij hiernamaals de
eeuwige zaligheid Gods mogen aanschouwen.
Laat ons dan wel letten, op de predi-
king van Joannes , den weg des Heeren be-
reidende en de paden regt makende; opdat
onze Zaligmaker in ons kome huisvesten 1
GEBED,
O , Zaligmaker der menschen , maak u ee-
nen bekwamen weg tot ons ; wij zijn zwak
en kunnen zonder uwe hulp en bijstand on-
ze boosheden niet afleggen. Geef ons voor
vleeschelijke liefde, zuiverheid en voor ho-
vaardigheid ootmoed , en help ons door uwen
magtigen bijstand ; zend ons uwen geest,
dat die ons leere en leide, dan zullen wq
kloekmoediglijk den regten weg bewandelen j,
dien Gq ons doet voorliouden, Amen,