Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H, Andreas,

kracht predikten en wonderen verrigt-
j, waardoor zij duizenden in den Zalig-
mer deden gelooven , en alzoo zijne H.
#k op Aarde uitbreidden. Hel zinnebeeld,
Jesus bezigde was zeer gepast : Volgt
dat is : handelt even als ik, verlaat
buis en erf, vast, waakt en bidt, neemt
j kruis op , en zoekt de menschen in mij-
■ leer te onderwijzen , voor mij te van-
ih zal u visschers der menschen
mlen; gi) zult Evaugelie-dienaai*s worden,
Idoor middel van het net, de prediking van
Evangelie , de menschen zult vangen,
geloof en bekeering brengen.
loorts zullen wij aanmerken , dat gelijk er
i|een net goede en slechte visschen gevan-
worden , zoo geschiedt de prediking
tot geloovige eu ongeloovige menschen ;
lar laat ons zorg dragen, dat wij in het
litste oordeel niet als onnutte visschen tiit
nei geworpen en van de goeden wor-
afgezonderd. Bidden wij tot dat einde ,
I het volgende
GEBED.
O Heere jesus , geef ons waarachtige oot-
oedigheid ; opdat wij met den H. Andueas
)or een hemelsch vuur ontstoken zijnde ,
ïs kruis op ons nemen en U navolgen ,
t lof \an uwen naam en onze zaligheid,
eef Heere , dat wij door de verdien-
en van uwen II. Apostel , die de Mosco-
ten niet het vuur van uw licht en uwe
fiarheid ontvonkt heeft, dat zelfde vuur
lügen deelachtig worden; opdul wij daar^