Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
» DEN FEESTDAG VAN DEÏ^
H. ANDREAS.
Evangelie, Mattheus IV. : 18 - ao.
n dien tijde, toen Je svs langs de
zee van Galileë wandelde , zag hij
twee gebroeders, simon, die PE~
trxjs genaamd wordt, en andre-
js zijnen broeder , werpende het net
in zee , en het waren visschers. En
hij zeide hun : Volgt mij na , en ik
zal u visschers der menschen maken.
Zii] dan terstond de netten verlaten-
de , volgden hem.''
)it Evangelie verhaalt ons de roeping van
trus en Axdreas. Jesus had reeds vroe-
niet hen gesproken ; doch nu, daar Hij
gs de zee van Galileë wandelde, riep
hen tot het Apostel-ambt. Deze twee
I »eders waren visschers van beroep , ea
jiit bezig met hunne netten in zee te wer-
11, toen Jesus voorbij kwam ; Hjj riep
la, tot zijne volgelingen, zeggende: Volgt
"ki na , en ik zal u visschers der men-
1'ien maken. Zij verlieten dadelijk hunne
tten en volgden den Zaligmaker. Vele
ttige en schoone lessen zijn uit dit Evan-
jlie te trekken. r." Bewijst dit, dat deze
broeders eensgezind waren , anders zou-
n zij immers hun beroep niet zamen heb-
n uitgeoefend. Een voorbeeld , om de
öederliefde aan te kweeken en elkander
helpen , om , gelnk men zegt, met God ea
T 3