Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* 2fS
ware Kerk van christus heeft altiicl bestaan,
erl rnim achttien eeuwen-,zij zal tot in eeuwig-
tl blieven voortduren en hiernamaals verheer-
t worden. Deleer van jüsus heeft altqd met
len luister geschenen gelijk de bliksem,
van het Oosten naar het Westen schijnt,
ar het ligchaam is, daar is de H. Kerk,
hoofd Chkistus is ; daar vindt mea
vergadering der arenden j dat is : de
lige mannen, gelijk Grkgorius , tllero-
aus, Ambrosius, Augustinus en Wil-
BRORoys 5 daax-na Franciscus , Domini-
s, Bonaventura , Thomas van Aqui-
, en andere leeraars, die wij nog hebben,
trachten wij tegen dien oordeelsdag ge-
pend te zijn - laten wij ons in tqds met
|sus verzoenen 5 dan zullen wij, door het
oof versterkt , ons niet laten vervoeren
in den dag aller dagen niet verschrik-
|a ; maar wij zullen met een verheerlqkt
Ichaam van den dooden verrijzen , den
gter , maar tevens onzen Verlosser, te ge-
if)et gevoerd worden in de lucht , om
awig met Hem te heerschen.
GEBED.
O Jesus , die alle onboetvaardige zonda-
n nog gedurig met de eeuwige straffen be-
eigt, gelijk eertijds de inwoners van Je-
izaieni , schenk ons allen eene zalige vree-
voor uwe regtvaardigheid ; opdat het ons
et ga , gelijk dc onboetvaardige Joden. Laat
ve voorzegging dier schrikkelijke teekenen
nen diepen indruk op onze harten maken;
it wij ons van onze zoiulen bekeeren enwqiu
ecücn gcuadigcn Regter mogeu vinden, Amen»