Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
288 Evangelie op den vierentwintigsleri
Hoe wij deze plagen moeten ontkom
blijkt U)t den geestelijken zin van bet Ev
gelie : de Joden moesten vlugten naar
bergen $ de Christenen, die God iove
moeten wereldsche dingen verlaten en zi
begeven tot hemeische , het i'ijk Gods
zijne geregtigheid zoeken. Die op hei dak i
dat is , die opgeheven is in het gebed ,
zich in zijn hart niet benioeijen met de hui
houding. Dte in het veld is , dat is ,
van de menschen afgescheiden is , mog
niet wederkeeren tot kwade gezelschappe
En wee hen, die kinderen dragen , d
is : die willens en wetens wereldsche gedac
ten koesteren. Maar bidt, dat uwe vlu
niet geschiede in den winter, dat is
wanneer de liefde en genade van God va i
ons geweken zijn. Zorgen wij dan, daar dj
tijd der genade nog daar is, om ons mc j
God te verzoenen , dan zal ons die ure nieC
onverwacht overkomen , dan zullen wij nie
met de goddeloozen behoeven te zeggen
bergen valt op ons , heuvelen bedekt ons
In het tweede gedeelte van het Evangeli
van heden , wordt geleerd , welke teekenei
den laatsten oordeelsdag zullen voorafgaan
en dat wij ons voor alle ketterijen moetei]
wachten , die er ontstaan zouden van zijne
hemelvaart tot het einde der dagen. Wan-
neer zij tot u znllen zeggen : hier, bij ons,
is de leer van ChkistUS , of Hij is daar,
gelooft het niet. En al kwanie er ook
een Engel uit den hemel ^ zegt de Apos-
tel , die u een ander Evangelie verkon-
digt dan hetgeen wij u verkondigd heb-~
hen , die zij vervloekt s geloof hem dus met.