Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
' zondag na Pinhsteten* zSj
:tt dan zoo groot zijn ; dat er zoodani-
% ge van het begin der wereld tot nu
toe niet geweeat is, noch z^n zaU
* En zoo die dagen niet verlort wer^
% den , zoude geen vleesch behouden
worden^ maar otn de uifverkorenen y
zullen die dagen verkort worden.
(< Zoo iemand u alsdan zal zeggen :
( Ziet hier is de CiiulSTUS ofdaar
hij; gelooft het niet. Want er
i< zullen valsche Christussen en val-*
ii sche Projeten opstaan ; die groots
||c teekenen en wonderwerken zullen
doen , om ook de uiiverkorenen , zoo
||c het mogelijk ware, in doling te
ik brengen. Ziet , ik heb hei u voor-
ij( zegd. Indien zij dan tot u zeggen :
|(c Ziet j hij is in de woestijn , gaat
j|( niet uit. Ziet , hij is binnen in het
i|( vertrek, gelooft het niet, l'Vant ge-
l|( lijk een bliksem uit het Oosten komt,
c en schijnt tot in het ^Vesten , alzoo
zal ook de komst van den Zoon des
menschen zijn. Alwaar het ligchaam
is, daar zullen de arenden verga-
: deren.
n het eerste gedeelte van dit Evangelie
rdt van de verwoesting van Jeruz<^lem
]*ruken , welke omtrent veertig jaren na
verrijzenis van CUIUSTUS heeft plaats
Had ; eu welke allerverschrikkelijkst geweest
Deze verwoesting van Jeruzalem is te-
ijis een afbeeldsel van de verwoesting der
icele wereld , voor de komst van JeüüS
liUüTUS tot het algemeen oordeel.