Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
ifTRiPn
;9SS Evangelie op den vierentwinligsten
gebed.
Wij bidden ü, o JfiSUS, wil ouze ziel ver-
wekken van den geestelijken dood of den ver-|
keerden wil; beveel ons aan uwen hemel-l
schen Vader ; neem ons aan tot mede-erf-'
f;enamen, en om uwer barmhartigheid wil-|
e, gedenk onzer zonden niet; maar doe
ons uwen zegen ondervinden, Amen.
OP DEN ZONDAG NA
PINKSTERÉN.
Evangelie , Mattheus XXIV. : r5 - 28.
tf In dien tijde , zeide jesus aan zijne
a leerlingen, IVanneer gij den gruwel
a der verwoesting , die door den Pro-
K Jeet Daniel voorze^^d is ^ zult zien
u staan in de Heilige plaatse. { Die
<c het leest ^ zie het te verstaan). Die
» dan in Jndeë is ^ vlugte naar de her-
tt gen» En die op het dah is , kome niet
« aj\ om iets uit zijn huis te nemen.
(c Èn die in het veld is , keere niet
tt weder om zijnen rok te halen. Maar
c wee degenen , die zwanger zijn , of
« kinderen zuigen in die dagen. Bidt
<( ook , dat uwe vlugt niet voorvalle in
« den winter, a/ocä op den Sabbat--
ft dag. iVant de verdrukking zal als^