Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den Adifent.
leerde, maar men moet ook voor zijne
vroegere en oude zonden boete doen , ge-
lijk die van Ninivé^ David, Maria Mag-
dalena , Petrus , Paulus , gedaan heb-
ben. Zi] , die ons anders willen leeren,
binden ons zacbte kussens onder de elle-
bogen en roepen : vrede, vrede; daar er
evenwel geen vrede is.
Joannes was de stem des roependen in
de woestijn, gelijk dit nog alle wettige Pries-
ters en Leeraars zijn van den tegenwoordi-
gen tijd ; zij roepen in de woestijn van deze
wereld, waarin zoo vele onvruchtbare boo-
men staan en waarvan Joannes zegt, dat
zij uitgehouwen moeten worden. Joannes
vermaande den hovaardigen tot ootmoe-
digheid , den gierigen tot het doen Vaa
werken der barmhartigheid , den onkuischen
tot een eerbaar leven , den nijdigen lot
goedgunstigheid , den haatdragenden tot vre-
delievendheid , den gulzigen tot een matig
leven ; om dusdoende den weg des Heereu
te bereiden en zijne paden regt te maken.
De we^ des Heeren is smal en eng; deze
alleen leidt tot de zaligheid. Zoude intus-
schen iemand uit nienschelijke zwakheid zon-
digen , van deïi engen weg, het pad der
deugd , afwijken , en op verkeerde en krom-
me wegen ronddwalen , die make zijne pa-
den regt door boetvaardigheid te doen , en
trachte weder op den regten weg te ko-
men , die ten leven leidt.
Alle dalj dat is de kleinmoedigheid en
wanhoop , moet gei^uld worden door de
hoop en het betrouwen op de goddelijke
genade 3 alle berg en heuvü, dat is het
B 5