Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den drieentwintigsten
Leeren wq hieruit, om Jksus vroeg
zoeken , en laat ons niet wachten, tot ob
eerst bqzondere tegenspoeden treffen; maa
denken wij altijd aan God , Hem smeeken
de, dat Hij ons geloof" al meer en mee
gelieve te versterken ; dat Hij onze zwak|
heid te hulp kome en ons bijsta in deiï
nood en in gevaren ; dan zal de barmhar-
tige Heere ons genade geven , en de eeu-
wige zaligheid schenken. Verder zegt het E-
Vangelie :
« En zie, daar kwam eene vrouw van
« achteren , die twaalf jaren eene
«t bloedvloeijing gehad had , en raaht^
« den zoom van zijn kleed aan. IVant
« zi] zeide in zich zelve : Indien ih
« alleen zijn kleed mag aanraken, zoo
« hen ik behouden. Maar JESUS zich
« omkeerende en haar ziende , zeide :
a Betrouw, dochter l Vw geloof heeft'
« u gezond gemaakt. En ter zelfder u~
tt re is de vrouw gezond geworden?''
Wie bewondert hier niet den diepen oot-
moed, met welken de vrouw tot JESUS na-
derde. Zij achtte zich onwaardig om voor
het aanschijn van j£SUS te verschijnen ; zij
raakte van achteren zijn kleed aan, in het
vaste vertrouwen , dat zij dan zoude gene-
zen zijn. Wanneer wij met denzelfden oot-,
moed en hetzelfde vertrouwen tot JkSÜS na-
deren , in het H. Sakrament des Altaars,
dan hebben wij zelfs het geluk met zijn
vleesch en bloed, Godheid en menschheid