Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Plnlaieren.
in den jeugdigen leeftijd van twaalf
;n , door den dood ontrukt werd. Dit
Ik'ijst al weder , dat rijken zoo wel als
jjiien , jongen zoo wel als onden , moeten
ven; de doodt treft allen, het zij vroeg
laat. Redenen deihalve, om tegen dien
woester des levens op onze hoede te zijn,
ons te wapenen met de wapenen des ge-
fs en het schild der liefde, dan zal de
p vast slaan , en de anders afgrijsselqke
od zal ons welkom xijn ; daar Hij ons in
eeuwigheid voert, ons hij God brengt ,
ijl wien wij den loon van onzen arbeid
lien ontvangen.
Toen JaiKUS van huis gegaan was , om
• SUS, van wien hij vele wonderen gehoord
ld , voor het behoud van z:qn dochtertje
smeeken, worstelde deze met den dood.
Jï overste bij den Zaligmaker komendie,
ide : Heere ^ mqne dochter is ni£ (of
ini ) overleden zijn ; maar kom , leg
handen on haar, en zij zal leven^
>th , wilde inj zeggen, ik weet, dat Gij
magt hebt en goedertieren zijt ; waarom
U dringend smecke met mij te komen ,
qn dochtertje de handen op te legden , en
n zal zq ongetwijfeld leven. JesUS zag
;zen overste aan ; Hq zag de wonde Van
hart en zijn vertrouwen in Hem, waar-
a hij dadelqk opstond cn hem met zqne
erlingen volgde ; Het is Waar, JeSUS had
)or een enkel magtwoord het dochtertje
mnen genezen ; doch om aan al het volk
ne magt te toonen , en ten einde JAïRUS
i meer anderen volkomen in Hem zouden
lüoven, ging Hq daar henen.