Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
TtSz Evangelie op den drieentwintigsten ï
beeld bekennen, Iien zegenen en hnn li
dit leven de eeimige zaligheid doen beëi
ven. Dit geve ons de Vader, de Zoon
de H. Geest.
gebed.
Heere, leer ons de bedriegerij en valsch
heid der booze nienschen kennen, en dat
wq de waarheid der Christelijke godvruch-
tigheid in leer en leven altijd mogen hou-
den en bekennen , om hiernamaals uw god-
delqk aanschqn deelachtig te worden. Amen,
OP DEN ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie , Mattheus IX. : 18 - 26.
•»-•w v-v
K In dien tijde, terwijl jesus tot het
« volt sprak, zie, daar kwam een
« Overste tot hem, die hem. had, zeg-
ft gende : Heere, mijne dochter is nu
«( overleden , maar kom , leg uwe hand
« op haar , en zij zal leven. En JE-
« Sus opstaande , volgde hem met zij-
« ne leerlingen"
De Overste , van wien in dit Evangelie
gesproken woi-dt, heette Jatp.us, en was een
opziener der Synagoge of lecrsc.hole der
Joden. had' eea tenig dochtertje, dat