Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
s8o Evangelie op den tweeentwintigsten
dcugdeii noemen , wanneer zij slechts kmi
nen berekenen, daardoor hun oogmerk t
zullen bereiken; en hoe velen vindt meii|
van den anderen kant, die gaarne in he
aangezigt geprezen wülen worden ! Maar
weest op uwe hoede , mijne Medechristenen
Kog eens , de boo/:en sluipen, gelijk eene
slang onder de bloemen : gelooft de vleqers
niet; maar een opregt vriend brengt u uwe
gebreken minzaam onder het oog, terwql
hij dezelven bij anderen tracht te verschoo-
nen. Jesus , kende de verleiders , want het
Evangelie zegt verder :
« Jesus hunne valschheid kennende^ zei-
« de : IVat hwelt gij mij ^ gij geveins-
« den ? ^Toont mij den cijnsjyenning^
« En zij toonden hem eenen tienling,
« En Jesus vraagde hun : P^'iens
« beeld en opschrift is dit ? Zij ant-
« tvoordden : Des Keizers» 2 oen zei-
« de hij hun : Geeft dan den Keizer^
(( dat den Keizer toelcomt ^ en aan God
« dat God toekomt*^
Zeer voorzigtig was dit antwoord van den
Zaligmaker; want geene der beide pax^tijen
vond redenen om Hem te beschuldigen ;
daar Hij zeide : Geeft den Keizer^ dat
den Keizer toekomt en aan God dat
God toekomt ; dat is ; Geeft aan ieder, wat
gij schuldig zijt. Hier is de plaats, om een
kwaad te berispen, dat heden ten dage,
maar al te dikwijls geschied , en dat velen
voor geoorloofd houden; ja, op deze on-
geregte wijze hun brood zoeken te verdie-

JSb