Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* 2fS
f dan , wat dunkt u , is het geoor-
loofd den Keizer schatting te geven
of niet?''
Loo zochten de nijdige Farizeërs Jesus
zijne woorden te vangen , daar zij Hem
ens zijn gedrag niet konden aanklagen.
vraag , welke zij aan den Zaligmaker
rstelden , was van dien aard , dat, bij-
ien Hij daarop ja antwoordde, Hq zich
1 haat van het volk zoude op den hals
en; en wanneer Jesus zoude zeggen, dat
Joden aan den Keizer geene schatting
hoefden te betalen, dan wilden zij Hem
den Keizer aanklagen als een oproei'-
ker. Zij nu , die door de Farizeers af-
onden werden, waren van beide partij-
i : het waren hunne leerlingen en eenige
nhangers van Herodes, die een afhan-
!ing van den Kei/.tr was.
IVie, behalve Jesus, zoude gedacht heb-
n , dat er achter deze vraag eenig bedrog
luilde. Zij kwamen met de opregtheid in
't aangezigt, en met een innemend voor-
men bij Jesus j zij zeiden vriendelijk tegen
^m : Meester , wif weten , dat Gif op~
^t zift Hier spraken zij wel waarheid,
]iar deden het, om te vierjen Zoo weet
boosheid den schijn der deugd aantene-
;n , en in schaapskleederen tot de goeden
naderen ; booze menschen laten niets on-
proefd, om de goeden te misleiden; zij
;llen daartoe allerlei listen en lagen in het
rk : maar de ergste zijn die , welke zich
:wendig anders vertoonen, dan zij in-
mdig zi^n. Er zijn er , dié onze gebreken
S 4