Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den iweeeniwintigsten
<!ea \ari een ligchaam , ChiuSTÜS is oi
hoofd , de barmhai tige God onze Vader
en wij zullen als kinderen van een huisgezi
dat is : de H. Kerk , leven in vrede en een
dragt, al de dagen onzes ieVens.
GEBED.
Wij zijn , o God, die groote schuld
naars, door den knecht in het Evangeli
afgebeeld ; wq kunnen onze schuld niet vol-
doen , daarom , bidden wq U , dat Gq on5
dezelve door uwe groudelooze barmhartig-
heid wilt kwijtschelden : gaarne willen w^
Ook vergeven alle beieedigin^en, welke ons
van onze broederen worden aangedaan. A-
men.
OP DEN ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie y Mattheus XXII. : i5 • 21,
n In dien iijde , gingen de larizee'rs
« henen , en hielden zamen raad, hoe
« zij Jesus in zijne woorden zouden
w vatten. En zij zonden hunne leer~
lingen met de Herodianen tot hem,
« zeggende : Meester , wij weten, dat
« gij opregt zijt, en den weg Gods in
« waarheid leert , zonder iemand te
a ontzien : want gij let niet op het
a aangezigt der menschen^ Zeg ons \