Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den eenentwintigsten
den dood des zondaars niet begeert, ra
dat deze zich beiieere en leve ; want Hij
oneindig genadig en barmhartig ; Hij zal di
rouwhebbenden boeteling, die genade b
geert, niet alleen uitstel verleenen , m
hem ook de schuld kwqtschelden : Wat zei
■verder het Evangelie ? |
« Maar die zeljde knecht uitgegaan zijn,
tx de vond een van zijne medeknechterv
« die hem honderd tienlingen schuldl"^
<( was , en hij greep hem, en wron
« hem de keel toe, zeggende : Betaa,
« dat gij schuldig zijt. Zijn medt
« knecht viel neder en bad hem, zeggen [
« de : Heb wat geduld met mij , e/zjj
« zal u alles betalen. Doch hij wilA
« niet, maar ging henen , en wiei
« hem in de gevangenis , tot hij (
« schuld betalen zoude. Als nu zijn
fe mededienaars dezen handel zagen
« werden zij zeer bedroefd , en gingt
« hunnen Heer verhalen wat er gt
f schied was. Toen riep hem zija Hei
« en zeide hem : Gij booze knecht, i
u heb u al uwe schulden kwijtgeschi
V den, omdat gij mij gebeden he\ i
« Behoordet gij dan ook niet mededo
« gen met uwen medeknecht te he
V. ben , gelijk ik mededoogen met u h
« gehad. En zijn Heer vergramd zijn
O de , ga f hem over aan de beulen,
k dat hij al de schuld betalen zom
« Zoo zal mijn hemeische Vader oo
« met u handelen, indien gij een iedi
« zijnen broeder nietvan jiarle vergeejt,