Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den vierden zondag
ten hebben, is dit, wat hq geleerd heeft,
waarvan het Evangelie zegt :
« En hij l'wain in al het land omtrent
<c de Jordaan , predikende den doop der
iK boetvaardigheid^ tot vergeving der
« zonden , gelijk geschreven staat in
het boeh der FFoorden van den Pro^
«feet Jesjias : Eene stem des roe^
«penden in de woestijn ; bereidt den
ii weg des Heeren; jnaaht zijne pa-
, « den regt. Alle dal zal gevuld en
« alle berg en heuvel zal vernederd
<( worden : en de kromme wegen zul-
« len regt en de onejfene wegen effen
iy gemaakt worden. En alle vleesch zal
. « de zaligheid Gods zien.^^
Deze prediking was noodig , voor allen die
den nieuwen Koning , den Messias of Zaligma-
ker, zouden ontvangen. Ook voor ons, die den-
£elfden Koning in het H. Sakrament waar-
diglijk en tot onze zaligheid znllen ontvan-
gen , is dezelve noodig, niet alleen op den
aanstaanden Hoogtijd, maar zoo dikwijls wij
aan de tafel des Heeren gaan. Wij moeten
ook vooraf gezuiverd worden door boete-
doening, bestaande in een oprej^t berouw,
belijdenis en bekentenis van onze zonden en
in de vrijwillif^e volbrenging van hetgeen
ons door den Priester is opgelegd geworden.
Zoo leeren wij , .dat al het volk van Jeru-
zalem en Jade 'è omtrent de Jordaan kwani ,
ten einde hunne zonden te belijden en zich
van Joannes te laten doopen. Het is niet
joidognde zijn leven te beteren, gelijk LUTllüR