Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN 21.»'- ZONDAG NA
PINKSTEREN. ^
11
Evangelie, Mattheus XVIII. : 23 - 55.
<( In dien tijde , zeide Je sus aan zijm.
ii leerlingen deze gelijkenis : Het rijk
ii der hemelen is ge lij h eenen Koning, f/jf
« rekening wilde houden met zijne diey
<( naars. En als hij begon te rekenen^,
ii werd er een voor hem gebragt , dit^
ii hem tien duizend ponden schuldig
ii was. Maar alzoo hi] niet had omU^
ii betalen, gebood zijn Heer ^ dat men,
n hem en zgne vrouw en kinderen en rti.
(( wat hij had , verkoopen zoude ,
<( b'Ualing doen. Doch de knecht viei,
« neder , en bad hem , zeggende : Hek'
ii wat geduld met mij , cn ik zal u
<( les betalen. En de Heer mededogen
ii met dien knecht hebbende , liet hem
« gaan , en schold hem de schuld
ii kwijl
De Koning van vi'ien de gelijkenis spreekt,
beteekent God Almagtig, die Koning boven
alle Koningen en IJeer boven alle Heeren
is : door de dienaars worden verstaan de
menschen , die door hunne zonden aan God
oneindig veel schuldig zijn. Een ieder zal
loon naar werken ontvangen eu wij zijn van
ons zelven niets ; God heelt ons geschapen,'
en onderhoudt ons nog dagelijks j ja dat
meer is , God heeft zijnen Zoon in de we-,
reld gezonden en deze is mensch geworden, ora