Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* 2fS
neer dus de Oversten, Vaders des huisgezins
uders hunne onderzaten en kinderen ,
een goed voorbeeld, voorgaan, zullen
dit voorbeeld navolgen, en eenen
e behagelijken wandel leiden. INiet te on-
e zegt het spreekwoord : leeringen cvek~
, voorbeelden trekken. Bedenken de
rs , dat zrj niet alleen huunen kin-
n en dienstboden het noodige ligcba-
ke onderhoud moeten geven, maar hen
moeten leeren , vermanen en leiden,
ouders zullen eenmaal hiervan reken-
p moeten geven , en gelukkig zij , die in
grooten oordeelsdag kunnen zeggen :
, hier zijn wij met de kinderen^
Gif ons gegeven hebt. Daartoe moe-
zij in dit leven voor hunne zaligheid
fl^en, hen aan JeSUS bevelen en Hem
li len , dat Hij de pogingen, welke zij voor
heil huuner kinderen aanwenden, met
en zegen wil bekroonen.
[I
GEBED.
(eere JESUS, kom en bezoek mijne ziel,
zij in zonden sterft; zij ligt krank in
Cpharnaum , en geene wereldsche hulp
haar genezen; maar besproei, o Heere,
fa r met het bloed op Kalvarie vergoten,
ik een waarachtig berouw hebbe over
ne zonden ; opdat ik in de biecht mag hoo-
: ga, uwe zonden zijn u vergeven, en
.U in het Sakrament des Altaars met een
wn-achlig geloof in mijn huis ontvange. A-
ö