Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
1
Evangelie op den iu>intigsten
neer wij onzen eigenen levensloöp eens n
gaan, zullen wij ontdekken, dat kruis
lijden, ous menigmaal tot God de toevl
deden nemen. Daarenboven leert dit Eva;
getie, om met bidden aan te houden, g
lijk de hoveling, die voor de tweede
bad : Heer, kom toch eer mijn zo
sterft. Ja , wij zullen onvermoeid zijn i
bidden, arbeiden en het doen van goe
werken. DaVID bad zevenmaal, dat is vee
malen, daags ; wij zullen insgelijks zoo doen e
niets tot morgen uitstellen, wat wij bede
kunnen doen, vlijtig zijn gelijk de mierei
die in den zomer hun brood verzamcle
en ook zullen wij gehjk de ooijevaars onzei
tqd wel waarnemen.
« De man geloofde het woord ^ hetwel
« Jesus hem zeide en ging henen
« En als hij riu afkwam, kwamen hen
a zijne knechten te gemoet^ en bood\
ft schapte hem, zeggende , dat zij^
<( zoon leefde. Hij vraagde hun de U'
« re , wanneer hij beter geworden was
« ZjI] antwoordden hem : Gisteren ti
« zeven ure heeft hem de koorts ver'
« laten- Zoodat de Vader erkende\
« dat het dezelfde ure was, op welkX
ft Jesus hem gezegd had : JJw Zoo.
« leeft. En hij geloofde, hij en zij
« geheele huisgezin*
Jesus genas hier dezen zoon niet alleeiji
van zijne ziekte , maar door dit wonder ge-
beurde hel ook , dat de hoveling en zijn
huisgezin in Hem als deu Zaligmaker gelooldca