Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
syo Evang. op den negentienden zond., em
Bekeeren , neemt létt ispioedigste uwé toël
vlugt tot dè biecht, begeeft u in tijds naaji
JSSüS heen, en bidt Hem oni vergeving de
zxindert.
Velen , dat is aUeïi , zijn geró'èp'en te
zaligheid, maar weinigen zijn uitferiorem^
ol" weinigen ziillSu zalig vrorden. Zij zulleij
niet allen in het X'qk der heineieh komert
die zeggen : Heere, Heere ; maar z'tj, dJ
»[•en wil dés Vaders weien en doen; name-
lijk degenen , die met de vijf wijze maagd'éi
oiie der deugden in hunne lampen hebbc'a
ITaarentegeii zullen boosdoenders, hoereet-
ders , dronkaards , lasteraars , overspeléo
in de uiterste düistérhisfse geworpe/2 wor-
den , alwaai: geween zhl zijn en knersiäg
der tanden; voor heïi zal de deur vau
Gods genade gesloten worden. Zien wq dan
wel toe , wat ons te doen staat : wailt de
weg is naauw en de poorte is eng, die tot
de zaligheid leidt, en weihigéa z^n er di^
dezen wég bewandelen.
GEBED.
O Koning det hémtelsche glorié, die oni
door uwe dieuareii, de leetaars dér heilige
Kerk , en door de H. Schriftuur tot de
bruiloft laat noodett , séhenk ons het brui-
loftskleed der lièide , godvruchtigheid en
kracht tot het doen van góede werken; op-
dat wij ahoo waardige gasten van Uwe brui-
lóft mogen aijn , 'en onder het kleine getal
der uitverkörbnén geteld wolden, Aiueu.