Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag ha Pinlsteren. sSg
e die zijner Kerk gehoorzamen, en daartoe
I zijnen H. Geest bidden , dat die ons
n, leiden en vertroosten mag, op den
naar de bruiloft des eeuwigen levens.
Evangelie zegt verder:
üdaar als de Koning hinnen Iwam ^
om de gasten te zien, zag hij daar
j eenen mensch, die geen hruilojtshleed
^ aan had. ßn hij zeide hem: Vriend ^
- hoe zijt gij^ hier binnen gelomen zon-
3 der hruilojstkleed? En hij bleef stom*
Toen zeide de Koning aan de die~
naren : bindt hem handen en voeten ^
en werpt hem in de uiterste duis-
ternissen : daar zal geween zijn en
knersing der tanden*. If ant velen
zijn geroepen y maar weinigen uit--
verkoren*^
'e Koning hwam binnen om de gasten
den , dit beduidt den dag des oordeels ,
neer ieder zal moeten rekenschap geven
den Oppersten Regter, en zij, die bui-
de liefde van God zijn , zullen als ver-
(nd staan , en niet kunnen antwoorden,
^at moeten wij derhalve doen, om niet
:en geworpen te worden in de luterste
iteruis ? Elk moet zich zelven gedurig
•agen : ben ik wel in den staat der hei-
Slakende genade? kan ik rekenschap gc-
\ van mijne gedachten, woorden en wer-
j ? Wanneer gq bij n zelven zoudt ant-
lyirden, indien mq eens een onvoorzie-^
dood trof, zoude ik eeuwig ongelukkig
O Christenen, stelt dan niet uit u te