Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
268 Evangelie op den negentienden
uitgezonden; namelijk de Apostelen en hun-I'
ne opvolgers, om tot de uiteinden der we^
gen , dat zijn de uiteinden der Aarde, t<"
gaan , om de Heidenen te bekeeren, en toff
de Kerk te roepen, welke de Verlosser ojf'
de Aarde gesticht heeft, gelijk wij wetei
dat geschied is en nog dagelijks gebeurt)
want duizenden gelooven in jjisus chris-
tus ; op de afgelegenste eilanden ondervinden
menschen den troost en de zaligheid zijne;
leer ; duizenden hebbön in deze laatst
eeuwen fn Japan en in China het bloec
vergoten voor het geloof. Laat ons dan zorj
dragen, dat wij ons niet van den toegang
tot de bruiloft des eeuwigen levens beroo-
ven door ongehoorzaamheid , door aan d(
genade te wederstaan ; omgorden wij de wa-
penen des geloofs , en laat ons hetbïuilofskleec
der liefde aantrekken; ten einde met di
Heiligen in het rqk der hemelen te kunnei
aanzitten, en om begiftigd te worden met d '
eeuwige zaligheid, een gerust geweten ei
de vreugd des harten.
Jesus heeft, door zijne verdiensten en lij '
den, de zaligheid bereid voor allen, die ii
Hem gelooven en zqne geboden onderhou
den ; Hq heeft den dood verwonnen, d(
hel verbroken, den yqand zijne magt beno-1
men, den kop der slang vermorseld ei
den H. Geest gezonden, om de menschei
te heiligen. En zouden wq Hem dan nie
aannemen ? Zouden wq weigeren op de brui-
loft , waartoe wij door de H. Kerk uitge-
noodigd worden, te komen ? Neen , wij wil-
len ons aan jesus houden; Hem uit ons
geheele hart beminnen, zqne geboden als^