Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
:i0.ndag na Pinlsteren* s6y
en vernielde die moordenaars, en
^tal hunne stad in brand. 'I oen zei-
de hij tot zijne Inechtefi i de bruilojt
is wel bereid, maar de genooden
waren des niet waardig, (iaat daa
tot de uiteinden der wegen, en noo~
digt allen , die gi] vindt, ter brui-
lojt. En zijna knechten gingen naar
de wegen , verzamelden allen , die zij
vonden, goeden en kwaden; en de
bruilojt werd vol gasten,"
e Zaligmaker wilde door deze gelijkenis
dc hardnekkige Joden te kennen pven,
de verkondiging van het Evangelie van
zoude weggefipmpn pn tot de Heide-
overgebragt woj^den. JüSUS verstaat door
rijk der l\emelen de Kerk; de Ko-
g is God ; de '/^oon is JtfSUS ChivIS-
> zelf, die mensch gevvofd^n zijnde, de
K'k tot zijnt: bri^id beeft aangepomen. De
slgenooden, dat zgn 4e Joden, wilden
t komen , en de knechten , die hen rie-
, wai-en JoAN^ES de Dooper en <Je Za-
aker,
3e andere knechten >varen de Aposte-
: deze rippen de Joden andprmaal ver-
is ; want zij had4en het veel te druk
t aardsche beslommeringen , en de ove-
j^ep 4oodcu de knechten, SïEPHANUS en
COBUS, tepvvgl zq de andere Apostelen
t smaad hjeJjanfleJuefl.
tfu^nne stad, J/eru^alfm, werd dan ooV,
j ijk voor?i<i^ , y^rhpnd en verdelgd ,
f de Jo len ov*;r 4« gansche A^rd/e vpr-
ji-eid, ^'u wjerd^cn er op nieuw kneehteit
i: