Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
sS6 Evangelie op den negentienden
hel hms der eeawige zaligheid ; opdat
geloovigen dit ziende U verheerlijken , gelijlf
schare van ons Evangelie , en bekennen,
Gif zgt de Almagtige, die den mensc
zulke magt gegeveu hebt. Amen.
OP DEN ig.-i- ZONDAG NA
PINKSTEREN.
Evangelie, Mattheus XXII. : i - l4
In dien tijde, spral JeSTTS tot de
« verpri^sters en Farizeërs in gelijk
« nissen en z^ide : Het rijk der h
« melen is gelijk eenen Koning, c
« voor zijnen zoon eene bruiloft h
« aangerigt. En hij zond zijne knec,
« ten , om de genooden ter bruiloft
« roepen, en zij wilden niet kome\
« Hij zond wederom andere knechten
« en hi] z^i^de : zegt den genooden]
« ziet, ik heb mijn middagmaal bereid
« mijne ossen en gemeste beesten zq\
« geslagt, cn alles is bereid : kom
« ter bruiloft. Maar zij achtten he
« niet , en gingen henen , de een naa
« zijn landgoed , en de ander naar zif
« nen koophandel : en de overigen na-
« men zijne knechten en hen smadeliji
« behandelende , doodden zij dezelven
• Toen de Ko/iing dit hoorde, wen
« hij vergramd : en zond zijne legen