Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
(tan den Advent. »j
liep en wiens leer hq verkondigde. Want,
was de voorlooper, een zoo groot en waar-
dig man, hoe veel grooter en waardiger
moet dan de Heer en Koning zelf zijn,
wiens vooi'bode hij was ! En daarom moes-
ten destqds de onderzaten zich zoo veel te
meer gereed gemaakt hebben , om hem, met
behoorlijke eerbiedigheid , te ontvangen.
Maar hij is in zijn eigen gekomen , en de
zijnen, namelijk de Joden , hebben hem,
niet ontvangen (*> Hij komt evenwel nog
dagelijks lot ons , tot de voleinding der
wereld, ja, Hij blijft bij ons, doch niet op
eene zoo zigtbare wijze als Hij bij de Joden
was ; raaar onzienlijk , namelijk : in het H.
Sakrament des Altaars , en door zijnen H,
Geest en goddelijke genade , welke wij ho-
pen tegen den aanstaanden Hoogtijd deel-
achtig te worden. Zoo moeten wij dan zor-
gen , dat wij Hem beter ontvangen dan
toenmaals de Joden deden; waarom ons dan
ook in dezen tijd zoo veel geleerd en voor-
gehouden wordt van den voorlooper van
Christus.
In het tegenwoordige Evangelie worden
ons alle omstandigheden van de leer en
vermaning van Joannes opgegeven ; zelfs met
vermelding van den tijd wanneer en de plaats
waar ; namelijk : in het vijftiende jaar der
regering van keizer tiberlus, enz.
kwam het woord des Heeren , de godde-
lijke inspraak, tot Joannes , zoon van
Zacharias , in de woestqn :
Doch het voornaamste waarop wq te let-
(*) Joannes I. : Ji.
B 4