Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* 2fS
ergeven , gelijk Hij ook aan de Pi'ies-
dc magt gegeven heeft, om dezelven te
even. Want als JeSUS tegen den avond van
eersten dag zijner verrijzenis , zich hij
tene deuren aan zijne leerlingen ver-
de , hun eene wettige zending verleen-
tê en deze woorden sprak : gelijk de Fa^
l mij gezonden heeft, alzoo zend ih
4lies Hij over hen en zeide : ontvangt
//. Geest, wier zonden gij vergeef t,
zijn hun vergeven , en wier zonden
houdt ( dat. is ^ niet vergeeft), die zijn
ouden (*).
t^elaan dan, gij die geestelijk krank zijt,
vergeving uwer zonden verlangt te he-^
L^en, vertoont u aan de wettige Pries-
, zij hebben de magt gekregen, om den
'Cwmoedigen biechteling door de IL abso-
he van de zonden te ontbinden en met God
everzoenen ; wandelt op het pad der
' gd , opdat gij van kracht lot kracht
rtgaande , eindelijk in de haven des vre-
aanlandet- Dit verleene ons de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.
GEBED.
[eere, zie mij genadig aan ; mijne ziel is
T;t(loos door de zonden. Spreek tot mij,
ik moge opstaan door leedwezen en op-
biecht ; Gij hebt hiertoe aan de wetti-
Priesters uwer H. Kerk de magt verleend
den rouwhebbenden zondaar van zijne
den te ontbinden. Geef, dat ik door
rtgang der deugden moge wandelen naar
) Joatm^ XX« : 23.
R 5