Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
26^ Evangelie op den acJitienden
die ons dezelven Iaat overkomen, en die m;
tig is ons dezelven afteiiemen , wanneer
in het geloof staiidvastig blijven volha|
den*
i
« En zietj eenige yan de Schrift gelee
a den zeiden hi] zich zelven : //[i
« lastert. Je sus dan hunne gedac
m. ten ziende , zeide : PFaarom den
« gij kwaad in uwe harten ? Wat
« ligter te zeggen : Uwe zonden wo
« den u vergeven , oJ te zeggen : St
« op ^ en wandel ? Doch , opdat gijmoo^
« weten,, dat de 'Zoon des mensche.
*( magt heeft op de Aarde om de zon
« den te vergeven : Sta op, zeide h
, « toen tot den beroerde^ neem uw be
Ki op en ga naar huis. Hij stond o
« en ging naar zijn huis. Als nu di
« schare dit zag , waren zij verbaasi
« en verheerlijkten God ^ die den men
« schen zoodanige magt gegeven heeft*
Hieruit ziet men , boe booze mensche
alle dingen , ofschoon zij goed zijn , teH
kwade nemen, gelijk de spinnen, die vergi
znigen uit dezelfde bloemen , waaruit
bijen baren honig verzamelen. Zq willen
zich zelven verschoonen door anderen te|
lasteren, of door eens anders gebreken te
vergrooten , trachten zij de hunnen minder
in het oog te doen vallen, en gewoonlijk
berispen zij die ondeugden het meest, waar-
aan zij zich zelven schuldig maken.
Jesus toont in ons Evangelie , dat Hq
God is en de magt heeft, om de zouden