Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* 2fS
■gaf Hij dezen zijne zonden. Ten twee-
leeren wij Lieraitdat wij eerst voor de
igheid onzer ziele moeten zorg dragen»
daarna voor de gezondheid des ligchaams.
loekt, zegt Jesus, eerst het rijk Gfods
deszelfs geregtigheid , en het andere zal
toegeworpen worden." Ook zegt Hij :
.Vat zoude het eenen mensch baten , dat
de geheele wereld won, en schade aan
le ziele lede?"
en derde : het gebed en geloof van an-
'cri hielpen den kranken veel, om \an
us de genezing te verkrijgen, liet gel'oof
gebed van godvruchtige menschen kan
derhalve zeer te stade komen ; want het
ed der regtvaardigen driugt door de wol-
Zoo leest men , dat God de IsraëJi-
dikwijls gespaard heeft, om abraham ,
ag , Jacob , David en anderen , God
ende Egypte in den duren tijd om Jû-
Pauluö zelfs begeerde voor zich de
draden der geloovigen Bidden wij dan
or elkander en houden wij niet 'op ijiet
Iden ; want die bidt verkrijgt, en die klopt
open gedaan worden.
iTen vierde, merken wij aan, dat ons
Uwijls kwalen en ziekten van God uordept
Isgezonden, om ons te kastijden voor de
inden, die wij bedreven hebben. Willem
j dan van deïelven beyrqd blijven , zoo
il ons waken en bidden , d;»t wij in dç
nade en staande mogen blijven. Of zoq
IS ellenden tivflen , ter beproeving en om
is in de deu^d te oefenen , dan zullen wij
e gewillig lijden, daar wij ons geweten z ii^-
:r hebben , en weten , dat God het %
R 4