Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN ZONDAG K
riNKST£|\ËN.
Evangelie, Mattheus IX, : I - 8.
« 7n ellen tijde ging JeSUS in het sa
« en voer over en kwam in zijne st*
« 'roen bragten zij tot hem eenen
« roerde, liggende op een bed.
« JeSVS hun gelooj ziende , zeide i|
a den beroerde : JJetronw , zoon , u\
cc zonden worden u vergeven*^
Toen Jesus over de zee van Galileß
varen was, en in Zijne stad, te Caja
naam ( Zijne st^d genoemd , omdat Hij er /i
veel ophield ) aankwam, brfigten dien o
gelukkigen bij JEvSU:S , met de bede , dat t
hejn njogte genezen. De kranke lag
een bed en werd door vier mannen g
dragen. Toen men met hem bq JESUS g^]
komen was, zeide Hij tot hem : betrou
zoon , uwe zonden zijn ii vergeven. J
SUS wist , dat zijn^ kwaal dpior een zond
en buitensporig leven ontstaan was, en wi
de hfem daarom eerst de oorzaak der ziek
te we^;nenien ; WÉ^fUiucde dan ook het
werksel zoude ophouden.
Leeren wq hitr.uit, dat het j^an God zeA
behagelijk is, wanneer wi? onzen naaste "
den nood helpen eïi bqstaan, wanneer
voor deszelfs leven tm jjezondheid zorg dra
gen. Daarom staat er : en Jesus hm
gelooj ziende , ziende welke teedere zorgi
de dragers voor den kranken koesterden, zoo