Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zóo Evangelie op den zeventienden
hij heeft ziinen weldoeuer, die hem «
ambt bezorgd of eenen dieust bewe^en heei
vergeten , en te regt zegt men dan : m
een brandmerk moest uien voor zijn hoo
zetten : ondankbare gast; doch hoe ve
te snooder is een mensch , die ondankba
is tegens God , zijnen maker en onderhol
der ! De dieren zelfs kennen de kribl
huns meesters en weten , wie hun goed do<
Hoe dwaas is het derhalve zijn hart as
eenige aardsche dingen te hangen , daar Gc
alleen ons hart verzaden kan. Doorloo
zoo gij kunt de een en andere helft d
aardk oots , gij zult er niets vinden dan i
delheid , niets waarmede gij uwe ziel verzi
den kunt. Het hoogste geluk, onder h
gewelf des hemels, is : Qod boven alles
beminnen.
Hij , die God lief" heeft boven alles, mo(
zijnen naaste liefhebben gelijk zqn zelven
wij toch ziju kinderen van cénen Vader
en de Heere heeft ons allen gemaakt; n
zijn eigen beeld ; wij zijn de schapen zijne
weide Maar hoe zullen wij het gebod va
de liefde des naaste volbrengen 'i wij zul
len niet slechts niemand verongelijken ; niaa
ook bijstaan , met ten zijnen opzigte de gees-
telijke en ligchanielijke wex-ken van barm-
hartigheid te vervullen. De ligchamelijke
werken van barmhartigheid zijn : de hon
gerigen spijzen , de dorstigen laven . de naak
teil kleeden , de vreemdelingen herbergen
de zieken bezoeken, de dooden begraven
de gevangenen helpen. De geestelijke vvcr'
ken van barmhartigheid bestaan hier iti : d<
zojidareu tot bekccring aaiiwakkcïcn cu daavlo(