Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag ha Pinlsteren. sSg
or\te zonden ie vergeven , met ons te
eneh alles vrat vvi) naar ziel en ligchaam
odigd hebben.
weldaden , welke God den mensch
ikt , zijn talrijk , zeg ik; alles staalden
ch ten dienste : zon , maan en sier-
boomen , kruiden en planten ; de vo-
streeleri door hun ge'.ang zijn oor,
le bloemen des velds brengen hem in
ikking. De mensch draagt Gods beeld
boven de dieren verheven. Ërt zoude
mensch daarVool- God niet beiiliunen eu
n ? A.lles looft Hem , allés verkondigt
A.linagt! Hemel èn Aarde is vol van de
heid des Heeren. Maar wat meer is :
heeft zijnen Zoon in de wereld ge-
en, om de zondaren zalig te maken,
'legrensde goedheid des Almagtigen! En-
|i zijn begeerig , om dit geheim der lief-
n te zien. En JëSUS , de tweede pef-
L in de Godheid , leed, uit liefde tot
arme zondaren, hongei-, dorst, armoö-
versmading , laster ; ten zeifis ondiergitig
voor ODS den bitteren dood des krui
Zqn wij dan niet schuldig God bo-
alles lief te hebi)en , ja, boven ons ei-
leven. Moesten wij niet liever willen
tjven dan God door zonden vertoornen ?
ben wij Gods gaven lief, hoeveel te
ör moeten wij dan God, als den Gever
alle goede gaven , liefhebben !
oe ondankbaar , hoe snood zoude het
, wanneer wij God niet boven alles be-
n den, daar wij Hem alles , ja alles ver-
[c ildigd zi]u. Men zegt somtijds : deze
die mensch is ondankbaar , want
R 3