Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
s58 Evangelie op den zeventienden
altes , als het volmaakste , liefderijkste en
te Wezen , boven alles , wal er bestaat ,
minnen en lief liebben , Hem alle
geven; alle gedachten woorden, en wej
daarhenen sturen, dat zij dienen ter v
heerlqking van God. God beminnen uit
vollieid des harten :
TVat men denle , spre%e oJ doe
.Alles lomt den Schepper toe.
Ten anderen is het tweede gebod ,, ge
aan d<rt : om on?en naaste, alle mensch
7onder onderscheid, Jood of Heiden ,
ons zelven te beminnen; als ons zelven, c
wil ze^en : wat wij willen, dat ons geschi
den zal , zullen wij ook aan een ander doei
Toor hem zorgen , zqn geluk, iiaar ziel
ligthaam , bevorderen en Hem beminnen.
Zie daar de toetsteen naar Welken de
mensch zal beproefd worden : de liefde
liet bruiloftskleed, waarmede wij moeten ge
kleed zijn, eu de H. PaULUS zegt, u a
%vare het, dat ik alle talen kende, en doo
njqn geloof bergen konde verzetten , he
zoude alles niets z/ijn zoo ik de liefde nie
liadde." Zij, die deze liefde njissen, zullen
iiiet ingaan in het rnk der hemelen, maai
Luiten geworpen worden in de uituste duis-
ternis , waar geween zal zijn en knersing dei
tanden Hierin moeten wij ons oefenen : im
fie liefde tot God en den naasten, en dit
is des te gemakkelijker, wanneer wij be^l
«'enken, dat God ons zoo wojulci-baai- lict-ft
toebereid , óns het leven en tiiliijke wehla-
ttn geschuuken heeft en nog dagelijks schenkt,