Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Plnhsteren>
om hem te toetsen ; Meester , welk
is het grootste gebod in de wet ?
Jesus zeide hem : Gij zult den
Heer uwen God liejhehben uit ge-
heel uwe ziel, en uit al uu> ver-
stand. Dit is het grootste en eer-
ste gebod, ün het tweede is dezes
gelijk : Gij zult uwen naasten lief-
hebben als uzelven. Fan deze twee
geboden hangt de geheele wet en de
Profeten:'
e Farizeërs zochten gedui'ig den Zalig-"
er door hunne vragen te verstrikken en
Hem dan te kunnen berispen; alsmede'
at zij daardoor geacht mogten worden'
e en geleerde mannen te zijn. üe Fa-
ërs konden niet dulden , dat JESUS zoo
aanhangers had , en zochten Hem uit
1 hoofde bij het gemeene volk iu haat
1 brengen. Echter gelukte het hun nim-
, en de Zaligmaker wist hun altijd zoo
antwoorden, dat zij den mond gestopt
Ïden. Ook de Sadduceen meenden Jk-
over de opstanding der dooden, waar-
zij niet geloofden, door strikvragen te
gen ; alsmede over den cijnspenning;
geilde of men den Keizer al of niet schat-
verschuldigd was ; waai-op zij tot ant-
word kregen : geeft deu Keizer, dat des
JBpizers is, en Gode, dat Godes is.
n flii Evangelie vroegen de Farizeërs met
eie valsehe meening : welke is het groot"
gebod in de wet ? Doch gq hebt ge-
1 3rd , hoe schoon de Zaligmaker antwoord-
: Meu moest God als de oorsprong vau