Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Emngplie op den vierden zondag
het voorbeeld van Joaxnes mogen navol-
gen ; geef, dat wij ware vruchten der bekee-
ring voortbrengen en het goede, dat wij in
ons hebben, aan U toeschrijven en U daar-
voor den lof en deu dauk toebrengen tot
in eeuwigheid» Amen.
ZOJNDAG VAN DEN
ADVENT.
Evangelie^ Lucas IIL : i. - 6.
'W'W
« In het vijftiende jaar der regering van
(( keizer Txbeüivs , ah PoNTius
ii Pilatus stadhouder was vanJndeë
ii en Herodes viervorst van Galilee;
« zijn broeder Fhilippus viervorst
« van Itureë en het landschap Tracho-
<( netes, *m Llsjnias viervorst van
<* Abileene : onder de Hoogepriesters
Annas en Caiphas, kwam het
ix woord des Heeren op joannes ^
« zoon van Zacharias^ in de woestijn*^
Bijna door den ganschen tijd van den Ad-
vent , worden wij , door het voorhouden
van het leven en de leer van Joannes den
Dooper , den waardigen voorlooper van
Christus , vermaand en opgewekt ; opdat
wij daardoor des te betere kennis zouden
hebben van den Zaligmaker , dicu hq voor-;