Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinksteren* 2fS
beul ea ea luaiinen verandere en be*
e. Wees hun eveowel niet minder ge-
izaam ; maar tracht integendeel hen door
goed gedrag te overtuigen van huaua
eerdheid ; zoekt hen met liefde te o-
eden tot eeu beter levensgedrag. Ge-
e u dit, dan zoudt gij dubbel welge-
1 hebben : eensdeels /oudt gij genoege-
!r leven, en anderdeels zoudt gq eenen
daar door Gods genade bekeerd hcbbeo*
hi stelde hij den genooden eene ge-»
iqhenis voor daar hij bemerkte^ hoe
zij de eerste zitplaatsen verhozen,
en hij zeide hun : Als gij ter brui"
loft genood zijt zoo gaat niet op de
eerste plaats zitten y oJ er misschien
iemand aanz ien lij her dan g^, ge -
nood ware : Mn dat degene, dia u
en hem genood had ^ u dan mogte
zeggen : Maak dezen man plaat9,
en gij dan met schaamte de laatste
plaats zoudt moeien nemen. Maar
wanneer gq genood zijt, gaat op de
laatste plaatn- ziié^n : opdat ^ als de
gene , die u genood heejt , komt, hif
u zegge : Vriend , ga iiooge.r ' op^
Dat zal u dan eene eere zijn voor
degenen , die met a aan tafel zitten*'
'^eike schoone leering, 200 wel voor ons
voor de Faiizeè'rs ! Wij zaiien ous ge-
achten en niet Irachtm naar hooge
en. Wat zoude bet ook bescbacnend
, warneer men ons eene gcriugere plaats
/e<;e ^ dau die cmt ia btat ^eüo-