Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
sö4 Emngelie op den zestienden
piet alleen moet men op Zondagen Mij
maar ook preek hooren ; daarenboven d
namiddags in dén Calliegismns en ilaar <
Vesper gaan , en des avonds hen, die le hu
moesten blijven, daarover onderhouden. Zo
2al men kunnen zeggen : wg hebben de
Zondag wel overgebragt.
Dan , helaas , velen meenen , dat zij d
Zondag met zuipen en z»vieren moeten door
brengen ! Hoe velen zitten gansche Zonda
gen in de herbergen aan de speelttifei Mogt
dit geene plaats hebben, dan zouden e]
minder twisten en oneeuigheden ontstaan
en menige vi'ouw en kinderen zouden min
der gebrek lijden. Vi^'ant dikwijls wordt d
helft , van hetgeen in de week verdiend is
des Zondags roekeloos dooi'gebragt. Het i
ook eene slechte, zeer slechte gewoonte,
van vele handwerkslieden, dat zq maandaq
houden. Zij hadden, dunkt ons, eerder
éénen dag in de week meer van noode, om
hunne vrouwen en kinderen van brood to
voorzien. Dat maandag houden is gewoon-
lijk een groot kwaad; en, in de dafsd ,
Welke soort van menschen is het, die dit
kwade gebruik volgen ? gemeenlijk van die,
welke niets om de heiligmaking des Zondags
geven , die uit angst van den maandag niet
vrij te hebben , om te zwieren, tegen het
gebod van de H. Kerk , 's Zondags wer-'^
keu ; het zijn dus gewo?ieli)k van dat soort
van menschen die weinig godsdienst heboen.
O! arme, ongelukkige vrouwen, die zulke
mannen hebben, eu ongelukki^^e kinderen,
wier Vader uw brood in de herbergen gaat
yfiïauipen. JBidt God , dat Hjj het iiaxt u-
I