Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
952 Evangelie op den zestienden
* Sahbat in het huis van een voorn
* men Parizeer hwam, om het ma
« te nuttigen , dat zij hem tvaarn
« men. En zie, daar was een wate
* zuchtig mensch voor hem. En J
k sus sprak de f^ etgeleerden en Fa
« rizeers aan , zeggende : Is het oo
« geoorloofd op den Sahbat te gene
« zen? En zij zwegen. Maar hij de,
m m.ensch bij de hand nemende, gena
1 hem, en liet hem gaan. En hi^
* sprak toen tot hen : Pt^ie is er on-
« der u , die als zijn ezel of os in ee- |
« ne put viel, hem niet terstond op
« den Sabbat daar uittrekken zoude ?
« En zij konden hem hierop niet ant-
« woorden."
Op Sabbatdagen waren de Farizeërs ge-
woon groote maaltqden te houden. De Za-
ligmaker was eens bq zoodanig een man
genoodigd , niet zoo zeer uit liefde en ach-
ting voor Hem, maar uit arglistigheid , om
Hem bij het volk verachte ijk te maken.
Er was een waterzuchtig mensch binnen ge-
komen , met oogmerk , dat als de Zaligma-
ker hem op den Sabbat genas, zij Hem
mogten beschuldigen, en zoo Hij hem niet
genas , dat zij Hem dan bij het volk konden
aandragen, als of Hij daartoe geene magt had.
Daar echter JESUS hunne valschheid ken-
de. verijdelde en beschaamde Hij dezelven door
de vragen , welke Hij hun deed. De Fari-
zeërs hadden niet verwacht, dat JESUS hun
vragen zoude : fs het ook geoorloofd op
den Sabbat te gemzen ? en toen zwe-