Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
zondag na Pinh^iefen* ' tSi
n pn herrijzen : zij, die JfiSUS hier nage-
gd hebben , zullen gaan in het eeuwigB
en , maar zq, die Hem ongehoorzaam
pveest zijn en zijne geboden veracht béb-
n , /uilen gaan in de eeuwige pijnen. Mög-
1 wq ons dan in tqds door een godvree-
nd leven , tot eene zalige verrijzenis voor-
reiden !
Niet zonder oorzaak loofde de geheele
baar God voor zijne groote barmhartig-
id aan de weduwe bewezen, Desgelqks
^eten wij God gedurig loven en danken
or de weldaden en zegeningen , die Hij
er ons of over onzen naaste gedurig uit-
t>rt.
GEBED
Daar er niets zekerder is , o God, dan
t wq sterven moeien , zoo geef, dat wq
ils tot den dood behoorlqk voorbereiden^
^Ipor het getrouw waarnemen uwer geboden
i die der li. Kerk. Dal wq ons steeds
30. den dood herinneren , van de ijdelhe-
m dezer wereld ouze oopon afwenden, ea
erken van barmhartigheid en boetvaardig-
;id oefenen mogen ; opdat JeSUS ons ten
ngsten dage van den dood opwekl^e ea
15 de eeuwige zaligheid schenke. Amen*
OP DEN iS.-J» ZONDAG NA
PINKSTEREN.
lEmngtlie , Lucas XIV. : i - i».
het gebeurde^ aU Je&V9 op scrs