Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
èSo Evangelie op den vijftienden
« Profeet onder ons opgestaan en
» heeft zijn volk bezochtJ*'
Overal vsraar JeSÜS zich bevond , too
Hg zijne Alinagt en goedheid : dan leerd
dan vertroostte Hij; dan deed Hij won'
ren; Hij ging het land door, overal go
doende en zegen verspreidende. Ook
Naïm, gelijk wij gehoord hebben, deed
een wonder en gaf aan eeue bedroefde w
duwe haren eenigen zoon, die gestorv
was, weder.
Waar zijt gij , bedmkte weduwen en w
len, en allen die in droefheid zucht, vlu
naar J£süs heen; Hij zal u opbeuren
vertroosten; u zegenen cn uwe tranen a
droogen. Nimn^er liet de Heere zich t
vergeefsch bidden. Hij is meedoogend
goedertieren; dit' zien wij weder in dit E
vangelie, en menigmalen weende Tesü.S bi
het zien lan ongeluKkigen. Wendt u naa
Hem toe, gij einden der Aarde, wordt op-
gewekt en wordt behouden ! ,
Volgen wij voorts het voorbeeld van JE-
sus , het volmaakste voorbeeld van meusch-
Jievendiieid en alle andei'e deugden. Laat
ons onzen naaste , raden , helpen , troosten ,
verkwikken en opbcaren , zoo veel in ons
vennogen is ; want de Heere zegt : « wat gij t
ean den minsten doet, in niijnennaam, dat
hebt gij aan mq gedaan ; zalig zijn de barni-
hsrtigen, want hun zal barmhartigheid ge-
schieden." Dan zullen wij den dag des oor-
decis met blijdschap kunnen te gemoet zien.
Die magtïge stem, welke ztide sia op, zei
öns ook ten jougsccn dage van den dood